Welkom, U bent niet ingelogd | log in
Bieb01
Bieb01
bieb-digitaal
bieb-digitaal
Medewerkers-bieb
Medewerkers-bieb
Bieb02
Bieb02
Bieb03
Bieb03
Lustrum-piano1
Lustrum-piano1
Zaal-kleur01
Zaal-kleur01

SubMenuSnelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

  

 

Het Lidmaatschap

 • advocaten/notarissen/kandidaat-notarissen kunnen lid worden van de Praktizijns-Sociëteit
 • leden betalen een jaarcontributie; in 2019 € 210,- (excl. btw)
 • wie lid wordt voor 1 juli betaalt het volle tarief. Wie lid wordt tussen 1 juli en 1 oktober betaalt het halve tarief. Wie lid wordt na 1 oktober betaalt een kwart tarief. Het -eenmalig te betalen- inschrijfgeld dient altijd volledig te worden betaald
 • het inschrijfgeld bedraagt € 37,- (excl. btw.)
 • bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar blijft de contributie tot aan het eind van dat jaar verschuldigd
 • staffelkorting geldt voor kantoren die zich hebben ingeschreven voor een collectief lidmaatschap. Dat wil zeggen dat alle aan het betrokken kantoor verbonden advocaten/notarissen/kandidaat-notarissen lid zijn; nieuwe advocaten/notarissen/kandidaat-notarissen worden “automatisch” ingeschreven voor het lidmaatschap
 • bij een "Collectief lidmaatschap CL" zijn nieuwe leden vrijgesteld van inschrijfgeld
 • bij een "Collectief lidmaatschap CL" kunnen alle medewerkers namens een lid gebruik maken van de dienstverlening
 • een collectief kantoor kan toegang tot praktizijn.nl krijgen op IP-adres (gebruik zonder wachtwoorden)
 • advocaten buiten Amsterdam worden bij inschrijving Bibliotheeklid. Bibliotheekleden zijn dezelfde contributie verschuldigd als leden
 • Een buitenlid -een lid dat zijn praktijk heeft neergelegd en die als donateur verbonden wil blijven- betaalt € 90,- contributie (excl. btw)
 • andere personen die niet kwalificeren voor het lidmaatschap kunnen het bestuur schriftelijk/per mail een verzoek doen om hen het Bibliotheeklidmaatschap toe te staan
   
Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059