Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenuSnelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts


 

Het lidmaatschap

•    Advocaten/notarissen/kandidaat-notarissen kunnen lid worden van de Praktizijns-Sociëteit.
•    Leden betalen een jaarcontributie; in 2019 € 210,- (excl. btw).
•    Wie lid wordt vóór 1 juli betaalt het volle tarief. Wie lid wordt tussen 1 juli en 1 oktober betaalt het halve tarief. Wie lid wordt na 1 oktober betaalt een kwart tarief. Het -eenmalig te betalen- inschrijfgeld dient altijd volledig te worden betaal.
•    Het inschrijfgeld bedraagt € 37,- (excl. btw.).
•    Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar blijft de contributie tot aan het eind van dat jaar verschuldigd.
•    Staffelkorting geldt voor kantoren die zich hebben ingeschreven voor een collectief lidmaatschap. Dat wil zeggen dat alle aan het betrokken kantoor verbonden advocaten/notarissen/kandidaat-notarissen lid zijn.
•    Nieuwe advocaten/notarissen/kandidaat-notarissen worden “automatisch” ingeschreven voor het lidmaatschap.
•    Bij een "Collectief lidmaatschap CL" zijn nieuwe leden vrijgesteld van inschrijfgeld.
•    Bij een "Collectief lidmaatschap CL" kunnen alle medewerkers namens een lid gebruik maken van de dienstverlening.
•    Een collectief kantoor kan toegang tot praktizijn.nl krijgen op IP-adres (gebruik zonder wachtwoorden).
•    Advocaten buiten Amsterdam worden bij inschrijving Bibliotheeklid. Bibliotheekleden zijn dezelfde contributie verschuldigd als leden.
•    Een buitenlid -een lid dat zijn praktijk heeft neergelegd en die als donateur verbonden wil blijven- betaalt € 90,- contributie (excl. btw) .
•    Andere personen die niet kwalificeren voor het lidmaatschap kunnen het bestuur schriftelijk/per mail een verzoek doen om hen het Bibliotheeklidmaatschap toe te staan.
Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059