Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenu


Bijlage(n)


Snelkoppelingen

 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

Ledenvergadering 13-6-2016

CONVOCATIE
algemene ledenvergadering
van de Praktizijns-Sociëteit

 te houden op maandag 13 juni 2016 om 16.30 uur
in de advocatenkamer
Gerechtsgebouw, Parnassusweg 220 E-1.23

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 29 juni 2015

4. Rekening en verantwoording van het bestuur
-    de jaarrekening 2015
-    verslag van de kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie
5. Decharge van de bestuurders
6. Wijziging van de statuten, artikel 4 betreft de Leden. Voorgesteld wordt dat naast advocaten ook notarissen en kandidaat-notarissen lid kunnen worden van de vereniging
7. Verkiezing bestuursleden
Secretaris Bas Visée treedt na tien jaar bestuurslidmaatschap terug als secretaris van het bestuur
Kandidaat hebben zich gesteld:
-    Martine Bijkerk, notaris-partner bij Houthoff Buruma
-    Kees Westermann, advocaat-partner bij Rutgers & Posch
-    Jeroen van der Schrieck, advocaat-partner bij De Brauw Blackstone Westbroek
8. Vaststelling van de contributie voor 2017 / Reglement Tarieven 2017
9. Bibliotheek, togakamer; dienstverlening aan de leden
10. Beleid: heroriëntatie informatievoorziening en dienstverlening
11. Rondvraag
12. Sluiting

Amsterdam, 3 juni 2016
mr. S.W.A.M. Visée
secretaris Bestuur
bas.visee@rutgersposch.com

De stukken voor de vergadering, te weten de conceptnotulen van de vergadering van 29 juni  2015, het Financieel verslag over 2015, de begroting 2016, Akte statutenwijziging en het concept Reglement Tarieven 2017 zijn in te zien op de website, www.praktizijn.nl onder het tabje: De  Sociëteit > Ledenvergadering

Praktizijns-Sociëteit
Parnassusweg 220 1076 AV Amsterdam
Postbus 84500 1080 BN Amsterdam
tel. 088 361 7096

bieb@praktizijn.nl - www.praktizijn.nl
NL17INGB0000.1032.13 KvK 40536647 NL06ABNA046.69.64.757 btw NL0030.25.573.B01

Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059