Welkom, U bent niet ingelogd | log in
Advocaten Congo DR
Advocaten Congo DR

SubMenu

Snelkoppelingen

 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

TogaKamer

De togakamer is gevestigd in de rechtbank te Amsterdam kamer E-1.11 Parnassusweg 220  1076 AV  AMSTERDAM
De bodes zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur in de togakamer aanwezig. 

De bodes en de medewerkers van het bibliotheek-team verhuren toga's van de Sociëteit aan advocaten à 3,- euro per keer (zowel aan leden als aan niet-leden). Tevens verkopen zij ook een strippenkaart voor de togahuur à 23,- (10 keer).
In de togakamer kan gebruik worden gemaakt van de garderobe. Het gebruik van de garderobe is voor eigen risico.
Gedurende de aanwezigheid van de bodes is een "loper" aanwezig waarmee uw togadoos kan worden geopend. Kantoren krijgen bij ingebruikname van een togadoos twee sleuteltjes ter hand gesteld. Bij verlies van deze sleuteltjes kan om een nieuw slotje worden gevraagd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

J.S.M. Waslander
J.A. Vijsel
medewerkers bibliotheek


Dienstverlening
De bodes distribueren de stukken van de gerechtelijke organisatie, de Amsterdamse Orde van advocaten en van leden onderling -dienst exclusief voor leden van de Sociëteit- via de zogenaamde togadoos waarover een kantoor met leden bij de Sociëteit kan beschikken. Leden die dat wensen kunnen bij de ledenadministratie in de bibliotheek aangeven dat zij over een togadoos willen beschikken. Van de ledenadministratie vernemen zij welke togadoos aan hen en hun kantoorgenoten (die ook lid zijn)  ter beschikking wordt gesteld.
Leden krijgen per kantoor een sleuteltje voor het slot van de togadoos. Daarnaast is er tijdens de dienst van de bodes van de Sociëteit een loper-sleutel beschikbaar waarmee de togadoos kan worden geopend. Tijdens de openingstijden van de rechtbank kunnen leden of hun medewerkers hun post ophalen.

Disclaimer
De Praktizijns-Sociëteit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor stukken die niet goed worden bezorgd of die verdwijnen (door een niet bevoegde worden meegenomen). Aangeboden stukken voor niet-leden worden teruggegeven aan de afzender (afdeling van de rechtbank of het parket, de Amsterdamse Orde van Advocaten of leden van de Sociëteit).Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059