Welkom, U bent niet ingelogd | log in
Advocaten Congo DR
Advocaten Congo DR

SubMenuSnelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

  

 

TogaKamer

Toga's kunnen worden gehuurd aan de balie in de bibliotheek. Bibliotheekmedewerkers met assistentie van 2 seniorbodes zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur voor verhuur beschikbaar. 
Togahuur bedraagt  3,- euro per keer (zowel aan leden als aan niet-leden). Tevens kan er een strippenkaart voor de togahuur à 23,- (10 keer) worden gekocht.
In de bibliotheek kan gebruik worden gemaakt van de garderobe. Het gebruik van de garderobe is voor eigen risico.
Gedurende de openingstijden van de bibliotheek is een "loper" aanwezig waarmee uw togadoos kan worden geopend. Kantoren krijgen bij ingebruikname van een togadoos een sleuteltje ter hand gesteld. Bij verlies van het sleuteltje kan om een nieuw slotje worden gevraagd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

J.S.M. Waslander
J.A. Vijsel
medewerkers bibliotheek


Dienstverlening
De bodes distribueren de stukken van de gerechtelijke organisatie, de Amsterdamse Orde van advocaten en van leden onderling -dienst exclusief voor leden van de Sociëteit- via de zogenaamde togadoos waarover een kantoor met leden bij de Sociëteit kan beschikken. Leden die dat wensen kunnen bij de ledenadministratie in de bibliotheek aangeven dat zij over een togadoos willen beschikken. Van de ledenadministratie vernemen zij welke togadoos aan hen en hun kantoorgenoten (die ook lid zijn)  ter beschikking wordt gesteld.

Disclaimer
De Praktizijns-Sociëteit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor stukken die niet goed worden bezorgd of die verdwijnen (door een niet bevoegde worden meegenomen). Aangeboden stukken voor niet-leden worden teruggegeven aan de afzender (afdeling van de rechtbank of het parket, de Amsterdamse Orde van Advocaten of leden van de Sociëteit).Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059