Welkom, U bent niet ingelogd | log in
receptie publiek01
receptie publiek01

SubMenuSnelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

  

 

Het Bestuur

mr. R.J. van Galen - voorzitter
mr. W.J.P. Jongepier - penningmeester
mr. M. Bijkerk - secretaris
mr. C.J. Kothe  - commissaris
mr. A.F.J.A. Leijten - commissaris
mr. R.G.J. de Haan - commissaris
mr. J.L. van der Schrieck - commissaris
mr. W. de Haan - commissaris

Postadres: Praktizijns-Sociëteit Bestuur Postbus 84500 1080 BN AMSTERDAM

via de directeur drs. P.C.C. Rodenburg kunt u het bestuur ook per mail benaderen

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Hiertoe vergadert het bestuur elke zes weken met de directeur. Ieder jaar in juni is er de algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. De secretaris en de penningmeester presenteren hun respectieve jaarverslagen over het voorafgaande jaar. Jaarlijks in oktober/november wordt het Praktizijnsdiner georganiseerd.


OPROEP NIEUW BESTUURSLID

Het bestuur van de Praktizijns-Sociëteit is op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Mede gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een advocaat van een klein kantoor.
Het bestuur roept geïnteresseerde leden op om zich uiterlijk 30 april 2018 per email te melden bij de voorzitter (emailadres: Robert.vanGalen@nautadutilh.com).
Het is de bedoeling dat benoeming van het nieuwe bestuurslid zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van 27 juni 2018.


Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059