Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenu


Bijlage(n)
Snelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

  

 

Bijeenkomsten 2017

15e. Maandag 25 september 2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------

14e. Donderdag 13 juli 2017
Gebruik van sociale media in- en door de rechtspraak

   
--------------------------------------------------------------------------------------------------

13e. Donderdag 13 april 2017
Modernisering van Strafvordering : aspecten van Boek 4 Berechting

Wilma Groos
(raadsheer Hoge Raad en
programmaleider KEI-Straf)
Simon van der Woude
(van der Woude de Graaf Advocaten)

 
 
bespreken aspecten van Boek 4 Berechting uit het nieuwe Wetboek van Strafvordering
Het uit 1926 stammende Wetboek van Strafvordering is door alle opeenvolgende wijzigingen in negentig jaar onoverzichtelijk geworden. Het onderzoeksproject Strafvordering 2001, waarin werd gerapporteerd over het onderzoek ter terechtzitting, het vooronderzoek in strafzaken en dwangmiddelen en rechtsmiddelen, vond zijn weerslag in de zogenaamde contourennota. Eén en ander heeft geleid tot modernisering van het wetboek.


Tijd: 16.00 - 18.00u, inloop vanaf 15.30u.
  • € 60,- ex. btw voor leden Praktizijns-Sociëteit
  • € 90,- ex. btw voor niet-leden
  • Deelname wordt gehonoreerd met 2 PO‐punten
  • Locatie: rechtbank Amsterdam, Briëtzaal

MELD U SNEL AAN!
Mail finette@praktizijn.nl o.v.v. Verdiepingsbijeenkomst 13 april 2017

Met de reeks verdiepingsbijeenkomsten ‘Excellente Rechtspraktijk’ brengt de Praktizijns-Sociëteit in samenwerking met de rechtbank Amsterdam en de Stichting Opleiding Advocaten in Amsterdam rechters, juridisch medewerkers en advocaten uit het arrondissement Amsterdam met elkaar in contact om standpunten uit te wisselen over actuele thema’s uit de Rechtspraktijk

Reclame voor alle strafjuristen:

Maandelijks de Nieuwsbrief van de Kennisgroep Europees Strafrecht. 'Open access' service van de Rechtbank Amsterdam!

deze maand o.a.: Ne-bis-in-idem : strafrechtelijke vervolging na oplegging van een bestuurlijke boete
Klik op de link Nieuwbrief Strafrecht (snelkoppeling op de Home-page van deze website)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

12e. Donderdag 9 februari 2017
Procederen in Familiezaken : hoe kunnen wij het proces zo goed mogelijk laten verlopen

Rosalie Troost, senior rechter rechtbank Amsterdam, en Menno van Gaalen, advocaat/partner bij SCG-advocaten

RT-Procederen in familiezaken.pdf

MvG-Procederen in familiezaken.pdf

Rosalie Troost
(senior rechter Amsterdam)
Menno van Gaalen
(SCG-advocaten)
   

Spraken over Procederen in Familiezaken : hoe kunnen wij het proces zo goed mogelijk laten verlopen [zaak aanbrengen, inrichten procesdossier, stelplicht, planning van zaken, welke interventies kan de rechter op zitting plegen om de voortgang te bespoedigen –voorlopig oordeel t.b.v. schikking?- enz.].
De 55 aanwezigen kregen een goed inzicht in de vragen van advocaten: hoe worden onze zaken behandeld door de rechtbank. mr. Troost gaf duidelijk aan waar de vragen van de rechtbank lagen. Haar boodschap: wees concreet, leg de rechter de zaken zo voor dat er ook daadwerkelijk inhoudelijk te beslissen valt; noem bedragen, leg vraagstukken voor die cliënten opgelost willen zien. Van Gaalen meent dat advocaten er goed aan doen de juridische voorstelling van zaken eerst tot menselijke proporties te brengen. Normaliseer de communicatie tussen de voormalige echtelieden en bespreek dit desnoods met jouw collega. Daarmee valt in het verloop van de procedure enorm veel -tijd- winst te behalen.

 

Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059