Welkom, U bent niet ingelogd | log in
Bieb01
Bieb01

SubMenu


Bijlage(n)
Snelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

  

 

Collectie en diensten

De bibliotheek beschikt naar schatting over een 20.000 boektitels en een 400-tal titels van vakbladen, jurisprudentiebladen en officiële publicaties. Ruim 250 titels zijn actuele uitgaven; ongeveer 150 titels betreft door de uitgevers afgesloten vakbladen of door de bibliotheek beëindigde abonnementen.

De medewerkers van de bibliotheek documenteren boeken, artikelen uit vakbladen en officiële publicaties; documenteren is het vastleggen van een titel, de namen van auteurs, jaar van uitgave, aangevuld met gegevens zoals vindplaats in de bibliotheek en trefwoorden. Deze gegevens samen over één document in een record worden metadata genoemd. Één gegeven -naam, trefwoord, jaartal, code- wordt een tag genoemd. Boektitels worden allemaal gedocumenteerd of van metadata voorzien en vastgelegd in de digitale catalogus. Dit doen de medewerkers van de Praktizijnsbibliotheek ook met een zeer ruime selectie van artikelen in vakbladen en wet- en regelgeving uit officiële publicaties.

In november 2016, zijn 16.500 boektitels (febr 2013: 12.000, mei 2009: 6300) samen met 73.000 artikelen uit vakbladen en bundels (febr. 2013 47.000, mei 2009: 32.000) opgenomen in Vakliteratuur. Globaal is er literatuur te vinden vanaf 1996 tot heden, maar met terugwerkende kracht worden ook meer en meer oudere titels van handboeken en proefschriften in de catalogus opgenomen.

In de afzonderlijke catalogus Wet- en Regelgeving zijn beschrijvingen opgenomen uit het Staatsblad, Tractatenblad en Kamerstukken. Dit bestand heeft een omvang 19.500 (mei 2009: 16.000) records en biedt snel toegang tot wetgeving uit de periode tussen 1995 en heden (Staatsblad en Kamerstukken). Met de gevonden gegevens kunt u in www.overheid.nl snel de documenten traceren.

Voor raadplegen van Vakliteratuur en Wet- en Regelgeving via deze website moet u zijn ingelogd met een accountnaam (uw mailadres) en wachtwoord of eventueel rechtstreeks via uw kantoor op IP-adres toegang hebben. 
Deze dienstverlening is exclusief voor leden van de Praktizijns-Sociëteit en leden van de Amsterdamse rechtbank.

Onder Raadpleegbaar treft u aan de ruim 460 titels van vakbladen, jurisprudentiebladen en officiële publicaties -actuele en afgesloten titels- aangevuld met de adressen van een 270-tal websites die -publiek toegankelijk- voor de rechtspraktijk van belang zijn. Om te zien of er nuttige informatie van uw gading is kunnen ook buitenstaanders zich oriënteren op de titels zoals in Raadpleegbaar gepresenteerd.

Sinds zomer 2014 bestaat de speciale functie Profielen Auteurs. U vindt hier een database ingericht voor wat wij de "eredivisie van juridische auteurs" noemen. Van auteurs met meer dan 20 publicaties op hun naam wordt, na toestemming van de auteur, een link opgenomen naar een profielpagina bij een kantoor of instituut of naar een persoonlijke webpagina. Op deze manier vergroten wij de exposure van de publicaties van de auteur. U treft hier overzichten van publicaties, soms zelfs pdf's of -van een enkeling- blogs.

De bibliotheek van Praktizijns-Sociëteit is gevormd vanaf 1837. Zeer veel titels uit de 19e eeuw en de 1e helft 20e eeuw zullen voorlopig niet in de catalogus worden opgenomen. Dit oude deel van de collectie is toegankelijk via de klassieke kaartcatalogus. Vraag naar oude titels bij de bibliotheekmedewerkers.

Disclaimer
De Praktizijns-Sociëteit kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de correcte weergave van de gegevens in de records. Wél wil zij werken aan verbetering van typefouten, betere keuze- en aanvulling van trefwoorden die de records beschrijven. Suggesties hieromtrent zijn welkom bij bieb@praktizijn.nl onder vermelding van onderwerp "Datadat". Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059