Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenu
Snelkoppelingen

 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts


15e Verdiepingsbijeenkomst - Omgevingswet

01-08-2017


Kennismeester en Praktizijn

16-07-2017

voor meer informatie: http://kennismeester.nl/nieuws

Sociale media in de rechtspraak

02-07-2017Ledenvergadering 28 juni 2017, 16:30 uur

16-06-2017

CONVOCATIE algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit

Te houden op woensdag 28 juni om 16:30 uur in de Praktizijnsbibliotheek, rechtbank Amsterdam

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 juni 2016

4. Rekening en verantwoording van het bestuur

-    de jaarrekening 2016

-    verslag van de kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie

5. Decharge van de bestuurders

6. Vaststelling van de contributie voor 2018 / Reglement Tarieven 2018

7. Bibliotheek, togakamer; dienstverlening aan de leden

8. Rondvraag

9. Sluiting

Amsterdam, 16 juni 2017

mr. J.C. Westermann
secretaris Bestuur  kees.westermann@rutgersposch.com

Voor vergaderstukken klik hier

KESM Nieuwsbrief [2015-heden] gedocumenteerd

03-05-2017
De Praktizijnsbibliotheek heeft de afzonderlijke Nieuwsbrieven gedocumenteerd in Vakliteratuur , het collectiedeel Signalering.
U kunt bijvoorbeeld in de zoekbalk vragen naar ‘KESM’ en dan het trefwoord ‘EVRM art. 6 : Recht op eerlijk proces ‘ aanklikken. Als zoekresultaat worden dan in records die nieuwsbrieven getoond waarin een item over EVRM art. 6 wordt besproken.


De overzichtspagina van de maandelijkse nieuwsbrieven is op te roepen via:


Gedocumenteerde nieuwsbrieven (2015-heden) zijn per gevonden record direct aanklikbaar via het zoeksysteem Vakliteratuur

Verdiepingsbijeenkomst - Modernisering Strafvordering

13-03-2017

Impressie verdiepingsbijeenkomst

13 april 2017 Briëtzaal Rechtbank Amsterdam


Wilma Groos
(raadsheer Hoge Raad en
programmaleider KEI-Straf)
Simon van der Woude
(van der Woude de Graaf Advocaten)

 
 
Wilma Groos nam het voortouw en Simon van der Woude vulde als sidekick aanvullingen en opmerkingen toe in de gezamenlijke presentatie. De modernisering Strafvordering is een langlopend proces Boek 1 (Algemene bepalingen) en Boek 2 (Voorbereidend onderzoek (opsporing)) zijn nu publiek beschikbaar boeken 4 en 5 onder embargo voor vertegenwoordigers van de Rvdr en NOvA.

Onderwerpen als wijzigingen in het onderzoek door de RC zittingsgereed maken, de versterkte regierol voor de voorzitter van de strafkamer, het getuigencriterium, het sneller horen van getuigen passeerden de revue. Ook een normatief opschuiven van het vertrouwde “overtuigend bewijs” naar het angelsaksische “buiten redelijke twijfel” (“beyond reasonable doubt” ) werd besproken, het gebruik van audiovisuele middelen in de bewijsvoering en de voorgenomen verruimde regel om bij onrechtmatigheden in de opsporing bijvoorbeeld strafkorting aan de verdachte toe te wijzen werden besproken.

Uit de zaal, gevuld met een kleine 60 deelnemers kwamen de nodige vragen en opmerkingen.

In of na 2020 hoopt men aan invoering WvSv te kunnen werken; tot het zover is zullen er zeker nog meer bijeenkomsten volgen…   
Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059