Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenu


Snelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts


 

Overzicht lopende abonnementen

12-07/2019
We hebben een overzicht gemaakt van alle tijdschriften en kranten die we in abonnement ontvangen. Per titel geven we aan welke jaargangen we in de bibliotheek hebben staan en welke jaargangen in het archief staan. We hopen hiermee een beter inzicht te geven in onze vaste collectie.

U kunt het overzicht hier raadplegen.

Aanwinstenlijsten week 27

01-07-2019
Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op de website geplaatst. U kunt zich nog steeds aanmelden voor toezending van de lijsten door een mail aan bieb@praktizijn.nl te sturen.

Klik hier om de lijsten te bekijken.

Kort verslag van de ledenvergadering van 26 juni 2019

01-07-2019
Op 26 juni is de jaarlijkse ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit gehouden. Hieronder staan de belangrijkste punten weergegeven.
•    De ledenvergadering heeft ingestemd met de jaarrekening 2018 en op voorstel van de kascommissie decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
•    Afgetreden zijn tijdens de vergadering Robert van Galen (voorzitter) en Martine Bijkerk (secretaris).
•    De leden hebben bij acclamatie drie nieuwe bestuursleden benoemd:
•    Arnout Stroeve, notaris-partner bij Van Doorne
•    Freerk Vermeulen, advocaat-partner bij Nauta Dutilh
•    Jolien van Woudenberg, advocaat-partner bij Suez
•    De contributie en tarieven blijven in 2020 gelijk aan 2019.
•    Het conceptbeleidsplan is uitgebreid toegelicht.
 
Aansluitend aan de ledenvergadering heeft het bestuur vergaderd en uit de portefeuilles verdeeld:
•    Richard de Haan wordt voorzitter
•    Arnout stroeve wordt secretaris
•    Wouter Jongepier blijft penningmeester
In de bestuursvergadering is voorts afgesproken om in de eerste vergadering na de zomer het beleidsplan te bespreken inclusief prioriteitstelling en budgettaire consequenties.

Aanwinstenlijsten

17-06-2019
Vanuit de Praktizijnsbibliotheek willen we de collectie beter ontsluiten. Een van de manieren waarop we dat gaan doen, is door twee keer per maand aanwinstenlijsten online te zetten. Het gaat om de volgende lijsten:
-    Nieuw in de catalogus opgenomen boeken.
-    Nieuw ingevoerde tijdschriftartikelen.
-    Nieuw ingevoerde artikelen uit bundels (zoals feestbundels en jaarboeken).

Met het publiceren van deze lijsten hopen we u inzicht te geven in de recente toevoegingen aan onze bibliotheek. We zijn nog aan het zoeken naar de optimale presentatie van de lijsten zodat er in de komende tijd nog wel wat kan veranderen aan de opzet ervan. Voor uw opmerkingen en aanbevelingen houden we ons zeer aanbevolen!

We bieden deze lijsten aan op de website www.praktizijn.nl. Het is ook mogelijk om u te abonneren zodat u automatisch twee keer per maand een e-mail ontvangt met een doorklikmogelijkheid naar de aanwinstenlijsten. Aanmelden kan door een mail aan bieb@praktizijn.nl te sturen.

Klik hier om de lijsten te bekijken.


Convocatie ALV 26 juni 2019

17-06-2019
CONVOCATIE

Algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit
Te houden op woensdag 26 juni 2019, om 16:30 uur
in de Langemeijerzaal, gebouw E-1 van de Rechtbank
Parnassusweg 220 te Amsterdam


Klik hier voor de agenda en bijlagen (alleen voor leden).


Maarten Bohlken, nieuwe directeur

02-05-2019

De Praktizijns-Sociëteit verwelkomt Maarten Bohlken als nieuwe algemeen directeur. Maarten is per 1 mei vol enthousiasme aan de slag gegaan. Hij brengt een grote ervaring mee uit het boekenvak. Onder meer heeft hij vele jaren als directeur bij Jongbloed Juridische Boekhandel gewerkt, waar hij de transitie doorvoerde van recht-toe-recht-aan leverancier van abonnementen en boeken tot leverancier van informatie over informatie. Hij zal enerzijds leiding geven aan het team op de Parnassusweg en anderzijds het bestuur ondersteunen bij de ontwikkeling van de toekomstvisie.

Zijn emailadres is maarten.bohlken@praktizijn.nl


   
Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059