Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenu


Snelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts


 

Aanwinstenlijsten week 46

11-11-2019
Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op de website geplaatst. We hebben voor een gewijzigde vormgeving gekozen: alle boeken en artikelen zijn nu ingedeeld naar rechtsgebied. Hiermee kan het dus voorkomen dat een titel tweemaal in de lijst is opgenomen. We hopen dat de overzichten op deze manier toegankelijker zijn dan voorheen.

U kunt zich nog steeds aanmelden voor toezending van de lijsten door een mail aan bieb@praktizijn.nl te sturen.

Klik hier om de lijsten te bekijken.

Mini-symposium: Toegang tot het recht 14 november 2019

30-10-2019
Dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn, wordt breed gedragen. Of het huidige systeem van rechtsbijstand dat ook bewerkstelligt, kan inmiddels ernstig worden betwijfeld.
 
De sociale advocatuur roert zich; de Commissie Van der Meer concludeerde al in 2017 dat de vergoedingen omhoog moeten; de NOvA heeft zich recent teruggetrokken uit het overleg over de toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand, omdat er in 2020 door het ministerie van Veiligheid en Justitie geen extra geld wordt uitgetrokken voor de sociale advocatuur.
 
Is er toekomst voor de sociale advocatuur, of maken de rechtsbijstandsverzekeraars over enkele jaren de dienst uit? Wat is de rol van grote kantoren; hebben zij een verantwoordelijkheid om ook minder bedeelden hun recht te laten halen? Zijn rechtszoekenden aangewezen op pro bono-initiatieven? Deze vragen komen aan de orde op het mini-symposium dat georganiseerd wordt door de Praktizijns-sociëteit op donderdag 14 november in de Hermitage aan de Amstel.

Sprekers tijdens het symposium zijn:
•    Key note-spreker is Herman van der Meer, president Hof Amsterdam, voorzitter Commissie Van der Meer
•    Friederike van der Jagt, moderator, advocaat privacyrecht
•    Diana de Wolff, hoogleraar advocatuur;
•    Brechje van de Velden, bestuursvoorzitter A&O;
•    Hein Vogel, voorzitter vereniging sociale advocatuur;
•    Trudeke Sillevis Smit, journaliste en oud advocate;
•    Marthe Schönau, advocaat, namens de Pro Bono Club.

Programma 14 november 2019:
16.00 uur:    Ontvangst
16.30 uur:    Symposium
18.30 uur:    Borrel
19.30 uur:    Praktizijnsdiner
20.15 uur:    Speech namens Amsterdamse Orde van Advocaten
22.00 uur:    Einde programma

Deelname Symposium:    € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor advocaat-stagiairs bij leden van de Praktizijn
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Jonge Balie
                                                    € 125,-- (excl. BTW) voor niet-leden
Deelname Diner:                 € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor advocaat-stagiairs bij leden van de Praktizijn
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Jonge Balie
Deelname beide:                 € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor advocaat-stagiairs bij leden van de Praktizijn
                                                    € 90,-- (excl. BTW) voor leden van de Jonge Balie
Locatie:                                    Hermitage te Amsterdam
PO-punten Symposium:   2 PO-punten

Aanmelden via formulier in de linkerbalk van deze pagina. Geeft u hierbij aan of u het mini-symposium, het diner of beide wenst bij te wonen.

Verdiepingsbijeenkomst 22 oktober 2019

23-10-2019
Gisteren vond de eerste verdiepingsbijeenkomst van 2019 plaats. Het thema was deze keer Belediging van gezagsdragers. 40 advocaten en rechters hebben drie inspirerende lezingen bijgewoond waarbij ruim voldoende gelegenheid was om vragen te stellen en te discussiëren. Een van de belangrijke elementen van een verdiepingsbijeenkomst is immers discussie tussen advocaten en rechters en ook nu weer bleek dat dit interessante invalshoeken oplevert.

Willem F. Korthals Altes opende de bijeenkomst met een overzicht van de uitkomsten van het rapport dat door de VMC-NJCM Studiecommissie Uitingsdelicten is uitgebracht. Chris van Dam besprak aspecten van belediging vanuit zijn rol als oud-Officier van Justitie en als Tweede Kamerlid. Willem Jebbink tenslotte ging in op een aantal zaken rond belediging die hij voert en heeft gevoerd. Hiermee werd het thema zowel abstract als uiterst concreet aan de orde gesteld.

Het inhoudelijke gedeelte werd afgesloten met een pubquiz over het onderwerp van de verdiepingsbijeenkomst onder leiding van Willem Jebbink. De complexiteit van het onderwerp Belediging werd bevestigd toen uiteindelijk bleek dat slechts twee deelnemers tot 10 goede antwoorden wisten te komen op 16 vragen.

Na afloop was er tijdens de borrel gelegenheid om op informele wijze na te praten.

Nieuwe medewerker

18-10-2019
Door het vertrek van Sofia Yasin per 1 oktober hadden we een vacature in de bibliotheek. We zijn er gelukkig in geslaagd om vlot een vervanger voor haar te werven en op 14 oktober is Heidi Boer begonnen als juridisch bibliothecaris. Heidi heeft in vergelijkbare functies onder meer 15 jaar gewerkt bij respectievelijk het toenmalige AKD Prinsen Van Wijmen en Lawton. Met haar komst hebben we ons team zowel kwalitatief als kwantitatief weer op orde.
Over personeelszaken gesproken: sinds 1 juni is Eveline van Haren tijdelijk in dienst als bibliothecaris. Zij kan zich nu volledig richten op de voorbereidingen van onze verhuizing naar de nieuwe rechtbank in december 2020.

Verdiepingsbijeenkomst 22 oktober 2019

17-10-2019
Belediging van gezagsdragers

De bijzondere strafmaat voor het beledigen van de Koning (voorheen vijf jaar gevangenisstraf) is onlangs gelijkgesteld met de strafmaat voor het beledigen van andere gezagsdragers (vier maanden gevangenisstraf). Hiermee is een stap genomen in het terugdringen van de bestraffing van uitingsdelicten. Ook bij belediging van politiemensen speelt die discussie. Tientallen keren per week worden vervolgingsbeslissingen over belediging van politieagenten genomen. Deze beslissingen resulteren in duizenden strafzaken, strafbeschikkingen en transacties per jaar. De Commissie Uitingsdelicten heeft recentelijk een rapport over dit onderwerp gepubliceerd.

De Praktizijns-Sociëteit zal aan dit onderwerp op 22 oktober een Verdiepingsbijeenkomst wijden.

Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn:
  • Willem F. Korthals Altes, senior rechter bij de Rechtbank Amsterdam en lid van de VMC-NJCM Studiecommissie Uitingsdelicten;
  • Chris van Dam, oud-Officier van Justitie en nu Tweede Kamerlid voor het CDA;
  • Willem Jebbink, advocaat bij Jebbink Soeteman Advocaten.

Het inhoudelijke gedeelte wordt afgesloten met een pubquiz over het onderwerp van de verdiepingsbijeenkomst onder leiding van Willem Jebbink.

Tijdstip:         22 oktober 2019, 16.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur)
Deelname:    € 65,-- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
                          € 65,-- (excl. BTW) voor leden van de Jonge Balie
                          € 100,-- (excl. BTW) voor niet-leden
Locatie:          Briëtzaal in de Rechtbank
PO-punten:  2 PO-punten

Aanmelden: klik hier.

Symposium over Rechter en Uitingsvrijheid

01-10-2019
Ter ere van het afscheid van Willem F. Korthals Altes organiseert de Vereniging voor Media- en Communicatierecht samen met rechtbank Amsterdam en Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam een symposium "Rechter en Uitingsvrijheid". Dit symposium vindt plaats op 1 november a.s.van 14.00 tot 16.30 op de Parnassusweg 220, in Amsterdam. Na afloop vindt een afscheidsreceptie plaats.

Sprekers zijn Tarlach McGonagle en Folkert Jensma.
Panelleden zijn Joyce Lie, Paul Vugts en Christien Wildeman.
Discussieleider is Peter van Ingen.

Aanmeldingen kunt u richten aan het e-mailadres dat ook op de uitnodiging staat: mackrba@rechtspraak.nl.


   
Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059