Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenu


Snelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

  

 

Maarten Bohlken, nieuwe directeur

02-05-2019

De Praktizijns-Sociëteit verwelkomt Maarten Bohlken als nieuwe algemeen directeur. Maarten is per 1 mei vol enthousiasme aan de slag gegaan. Hij brengt een grote ervaring mee uit het boekenvak. Onder meer heeft hij vele jaren als directeur bij Jongbloed Juridische Boekhandel gewerkt, waar hij de transitie doorvoerde van recht-toe-recht-aan leverancier van abonnementen en boeken tot leverancier van informatie over informatie. Hij zal enerzijds leiding geven aan het team op de Parnassusweg en anderzijds het bestuur ondersteunen bij de ontwikkeling van de toekomstvisie.

Zijn emailadres is maarten.bohlken@praktizijn.nl

Oproep nieuwe bestuursleden

02-05-2019

De jaarlijkse ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit zal plaatsvinden op woensdag 26 juni 2019. Tijdens deze vergadering zullen twee bestuursleden aftreden, te weten mr. R.J. van Galen, voorzitter en mr. M. Bijkerk, secretaris. Voorts bestaat de wens om het bestuur met één persoon uit te breiden.

Het bestuur van de Praktizijns-Sociëteit is daarom op zoek naar drie nieuwe bestuursleden.

Het bestuur roept geïnteresseerde leden op om zich vóór 18 mei 2019 per email als gegadigde te melden bij bestuurslid Richard de Haan (email: richard.dehaan@allenovery.com). Het bestuur zal uit de gegadigden drie personen selecteren en deze voor benoeming voordragen. Het voorstel voor benoeming zal bij de oproep tot de ledenvergadering worden gevoegd.

Het is de bedoeling dat benoeming van de nieuwe  bestuursleden zal plaatsvinden tijdens voormelde ledenvergadering.

In contact treden met andere leden van de Praktizijns-Sociëteit

07-03-2019
Enkele leden hebben gevraagd om de ledenlijst, met daarop contactgegevens van de leden, voor alle leden beschikbaar te maken zodat de leden die dit willen gemakkelijker met elkaar in contact kunnen treden. De Sociëteit wil dit verzoek graag faciliteren door een ledenlijst beschikbaar te stellen op een afgesloten gedeelte van de website, dat enkel voor leden toegankelijk is.

De ledenlijst is te vinden als submenu ledenlijst onder het hoofdmenu Het Lidmaatschap


Praktizijnsdiner - 8 november 2018

22-10-2018

Aanmelden? klik hier

Verdiepingsbijeenkomst (Strafrecht) - Terbeschikkingstelling

30-08-2018


app Praktizijn in testfase bij ruim 150 leden en relaties

06-07-2018

De versies iOS én Android zijn gereed.
  

Ook de android-app is vanaf 6 juli beschikbaar;  testers met een android-smartphone gaan naar de Playstore 

(heeft u problemen met het inloggen op onze iOS of Andriod app dan kunt u contact met ons opnemen of mailen naar app@praktizijn.nl).  Wilt u graag meedoen aan de test neem dan ook contact op met app@praktizijn.nl  Voor Installatie instructies klik hier.

De Praktizijn beschikt via www.praktizijn.nl over een adequaat zoeksysteem naar relevante Vakliteratuur, Wetten, titels van vakbladen, jurisprudentiebronnen en links naar honderden publiek toegankelijke websites. 

Zoeken - Vinden en gevonden worden 

wordt nu ook via de app gefaciliteerd; voor onderweg of in een moment verloren tijd
 

Sla gevonden titels op in een dossier of zend die direct door
naar uzelf, naar een collega of naar medewerkers van De PraktizijnDe Praktizijn heeft ongeveer 150 leden en enkele relaties gevraagd mee te doen aan de test van de app. De aangemelde testers kunnen de Prakizijndirect ophalen uit de App store of de Playstore om gedurende een aantal weken ervaring op te doen met het opsporen van bronnen. Na enkele weken sturen wij de testers een klein aantal vragen om te beantwoorden. Met het resultaat van de enquête verwachten wij de uitrol onder alle leden zo goed mogelijk te kunnen organiseren.Voor vragen die geen uitstel kunnen lijden verzoeken wij u te kijken op m.praktizijn.nl website of u kunt een mail te sturen naar: app@praktizijn.nl


   
Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059